Stötvåg

Stötvågsbehandling är en modern behandlingsmetod för framgångsrik behandling av muskel- och ledbesvär. En kraftig retning av vävnaden gör att kroppen svarar med ökad lokal blodcirkulation och högre ämnesomsättning. Detta underlättar och påskyndar läkningsprocessen.

Utöver direkta mekaniska effekter kan stötvågsbehandling ha stimulerande effekter på nervsystemet. Dessa effekter kan korrigera patologiska reflexmönster för smärtminnet – vilket leder till ett långsiktig tillfrisknande. Det innebär att patienter med kronisk smärta kan behandlas med stötvågsbehandling.

 

Stötvågsbehandling har goda resultat på följande besvär:

 • Hälsporre / Plantarfaschit

 • Hälseneinflammation

 • Tennisarmbåge

 • Golfarmbåge

 • Kalkaxel

 • Höftbesvär / Trochanterit

 • Löparknä

 • Hopparknä

 • Muskelfästebesvär

 • Seninflammationer

 • Myofasciella smärtsyndrom