Vad gör en Naprapat?

Som Naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar man smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. Kroppen ses som en helhet vilket gör att man tar hänsyn till nervsystem, leder och skelett, samt muskler och övriga mjukdelar. En naprapat arbetar främst med sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker. Oftast kombineras ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker, och stretching. Rehabilitering och träning är en viktig del i naprapatens arbete för att få ett långvarit positivt resultat. Naprapaten behandlar såväl akuta skador som långvariga problem.