Medicinsk Laser

Behandling med laser riktar in sig på att behandla smärta, inflammation och svullnad i rörelseapparaten. Påverkan sker på cellnivå, där ljuset aktiverar och ökar farten i cellens olika funktioner. Energin som absorberas ifrån lasern ger biokemiska förändringar i form av aktivering av enzymer, ökad bildning av nukleinsyror och protein, samt ökad metabolism. Denna biokemiska interaktion verkar vara den största anledningen till de smärthämmande, antiinflammatoriska och avsvällande effekterna.
Laser fungerar bra att använda på såväl akuta som kroniska besvär.